Jak świadomie wybrać odpowiedni materiał ścienny?

Na rynku materiałów ściennych dostępne są różnego rodzaju produkty pozwalające na wznoszenie ścian. Wybór jednego z nich może być wyzwaniem dla inwestorów, którzy mogą nie być w pełni świadomi szczegółowych specyfikacji poszczególnych rozwiązań. Rodzaj technologii budowy domu jednorodzinnego jest ujęty w projekcie.

Najczęściej można wprowadzać w nim zmiany (np. wymienić rodzaj materiału ściennego), jednak decydując się na nie należy zapoznać się z dokładną specyfiką konkretnych rozwiązań i skonsultować zagadnienie z projektantem obiektu. Dobrym źródłem informacji często mogą być również doświadczeni wykonawcy, którzy o produktach dostępnych na rynku mogą wypowiedzieć się od strony praktycznej.

Zwrot w kierunku nowoczesnych materiałów murowych

Normą w Polsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu było wznoszenie ścian domów jednorodzinnych z wykorzystaniem cegieł i innych drobnowymiarowych materiałów ściennych. Technologie murowe z roku na rok zmieniają się, a tradycyjne metody budowy są wypierane na korzyść nowych rozwiązań systemowych.

Przygotowując się do wyboru materiału ściennego należy przeanalizować dostępne rozwiązania pod kątem całości ich parametrów fizycznych. W szczególności takich jak: izolacyjność termiczna i energooszczędność, rzutujące na przyszły komfort termiczny, wytrzymałość materiału wpływająca na nośność i solidność konstrukcji, a także izolacyjność akustyczna, gwarantująca ochronę przed hałasem. Obecnie do grona jednych z najbardziej popularnych materiałów ściennych zalicza się silikaty czy beton komórkowy. Cena materiałów ściennych jest zróżnicowana w zależności od ich geometrii, rodzaju czy też właściwości, dlatego też pomimo tego, że stanowi ważny argument decyzyjny nie powinna być najistotniejszą cechą rozpatrywaną przy zakupie.

Kryteria wyboru materiału ściennego

Wybór materiału ściennego ma duże znaczenie nie tylko na etapie eksploatacji obiektu ale również na wcześniejszym etapie, etapie wykonawstwa. Wpływa on m.in. na szybkość i łatwość przeprowadzenia prac. Prostota wykonawstwa jest jednym z powodów, dla których inwestorzy coraz częściej decydują się na wybór wspomnianego betonu komórkowego.

Bloczki wykonane z betonu komórkowego są elementami o dość dużych wymiarach, ale jednocześnie są one na tyle lekkie, że można z nich bez trudu murować ściany, bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu (wystarcza prosty zestaw narzędzi). Elementy mają jednorodną. porowatą strukturę i stosunkowo niską gęstość objętościową – dzięki tym parametrom łatwo podlegają obróbce, co zmniejsza koszty robocizny. Na łatwość wykonawczą prowadzenia prac murarskich przy wykorzystywaniu bloczków z betonu komórkowego wpływają również jego cechy geometryczne takie jak: profilowanie ich powierzchni czołowej (umożliwiające łączenie elementów w warstwie na tzw. pióro-wpust) oraz wysoka dokładność wymiarowa (pozwalająca na murowanie z wykorzystaniem zaprawy cienkowarstwowej).

Wymienione kryteria wykonawcze są jedną z najistotniejszych, rozpatrywanych zalet betonu komórkowego. Drugą jest bezsprzecznie jego bardzo dobra izolacyjność termiczna. Specyficzna, porowata struktura wewnętrzna bloczków z betonu komórkowego, wypełniona pęcherzykami powietrza (które jest doskonałym izolatorem) odpowiada za ich bardzo korzystny współczynnik przewodzenia ciepła.

Materiały przeznaczone do wznoszenia ścian różnią się od siebie, każdy z nich ma swoją indywidualną charakterystykę i cechuje się innymi zaletami. Dlatego porównanie kluczowych cech różnych rozwiązań pozwala na podjęcie optymalnej decyzji w kwestii wyboru właściwych materiałów ściennych. Beton komórkowy to z całą pewnością jeden z materiałów murowych spełniających wymagania przyszłych mieszkańców domu.